Odkazy

Odkazy

www.myheritage.cz - stránky, na kterých si můžete přehledně vytvořit svůj rodokmen a spravovat ho - zdarma můžete zapsat 250 osob

www.ancestry.com - největší online vyhledávač záznamů rodinných historií na světě

www.genealogie.cz - Česká genealogická a heraldická společnost

https://www.mghs.cz/ - Moravská genealogická a heraldická společnost

https://kramerius.nkp.cz - digitalizované historické noviny a knížky (například mezi periodiky pod písmenem A jsou seznamy padlých za I.světové války

 

Digitalizované matriky:

 www.actapublica.eu - stránky na kterých jsou naskenovány matriky, ve kterých se dá listovat a vyhledávat; zahrnuje Moravský zemský archiv v Brně (matriky celého Jihomoravského kraje, okresu Prostějov, Zlínského kraje bez okresu Vsetín a kraje Vysočina bez okresů Havlíčkův Brod a Pelhřimov), Státní oblastní archiv v Plzni (matriky krajů Plzeňského a Karlovarského), Státní oblastní archiv v Praze (matriky Středočeského kraje) a Diözesenarchiv St. Pölten (Rakousko)

https://matriky.archives.cz - stránky Zemského archivu v Opavě s matrikami celého Moravskoslezského kraje, okresu Vsetín a Olomouckého kraje s výjimkou okresu Prostějov

https://archivzamrsk.cz/sbirkamatrik/digimatriky.pdf - stránky Státního oblastního archivu v Zámrsku s matrikami krajů Královéhradeckého a Pardubického a okresu Havlíčkův Brod

https://matriky.soalitomerice.cz - stránky Státního oblastního archivu v Litoměřicích s matrikami Ústeckého a Libereckého kraje

https://www.ahmp.cz/katalog - stránky Archivu hlavního města Prahy

www.familysearch.org - stránky mormonů, digitalizované záznamy z celého světa včetně spousty záznamů z jižních a východních Čech, severní Moravy

 

Programy

Ancestry: https://ancestry.nethar.com/ - český zdarma šířený genealogický databázový program

Transcript: https://www.jacobboerema.nl/en/Freeware.htm - program pro pohodlnější přepis textu z obrázků

 

Doplňující odkazy

www.mza.cz - domovská stránka Moravského zemského archivu v Brně, kde můžete najít kontaktní údaje na ostatní archivy

https://www.mza.cz/indikacniskici/ - katastrální mapy Moravy z  let 1824-1835 a 1874 včetně čísel popisných a jmen majitelů

www.ellisisland.org - přehledy pasažérů z Evropy do USA

www.okoun.cz - diskuze týkající se genealogie

https://ancestry.nethar.com/ - stránky jednoho z programů na ukládání a zpracování genealogických dat; tento program je český a je zdarma 

https://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/Default.aspx  Vlevo červený odkaz Evidence VH a pod ním Hledání VH v ČR a Hledání VH v zahraničí.    

https://kontaminace.cenia.cz/ -  letecké snímky ČR z let 1950-1955 včetně čísel domů

https://uhv.upce.cz/cs/paleograficka-citanka -  Klikněte na druh textu (pozemkové knihy, cechovní knihy, urbáře), nahoře jsou data - a pod nimi různé písmo a kliknutím na řádek se dole objeví ten zápis přepsaný.

https://www.kdejsme.cz/ - tato webová aplikace vám umožní vyhledat četnost příjmení nebo jména v rámci České republiky.

https://www.vuapraha.cz/Pages/ - databáze vojenského ústředního archivu v Praze