Lratura

Literatura

Hubáček, Josef: Pomístní názvy na okrese Uh. Hradiště jako regionální prvek ve vyučování

Hubáček, Josef: Příjmení na Slovácku ve světle historických pramenů

Hubáček, Josef: Lidový přírodopis na okrese Uh. Hradiště

Hubáček, Josef: Vlastivědné vyprávění z Uherskohradišťska - Pověsti a svědectví

Marečková, Marie: Příručka praktické genealogie (jak sestavit rodokmen). Praha, Paseka 2004, ISBN: 80-7185-769-6

Palivec, Viktor - Elznic, Václav: Latinsko-český slovník genealogický. Praha, Genealogická a heraldická společnost 1976

Peterka, Josef: Cesta k rodinným kořenům, aneb, praktická příručka občanské genealogie. Praha, Libri 2006, ISBN: 978-80-7277-307-7

Pohanka, Henry Camillo: Po stopách vlastních předků. Litvínov, Dialog 2009, ISBN: 978-80-7382-134-0

Pohanka, Henry Camillo: Sám proti toku času, aneb, s genealogií k vlastním kořenům. Litvínov, Dialog 2002, ISBN: 80-85843-62-5

 

Časopisy

Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze